#5387 | 2015-12-22 Sjælland, Denmark

Projektleder, Business case/PID

Der efterspørges en projektleder til gennemførelse af et analyseprojekt, hvor udarbejdelsen af en fuldt udfoldet business case/PID (Project Initiation Documentation) bliver den primære leverance.

Det forventes, at projektlederen har:

  1. Omfattende dokumenteret erfaring med arbejde i store komplekse organisationer inden for den offentlige sektor. Gerne inden for sundhedssektoren og gerne tvær-sektorielt.
  2. Omfattende dokumenteret erfaring med ledelse af projektteams på tværs af or-ganisationer og faggrupper.
  3. Erfaring med udarbejdelse af business cases, idet det forventes at projektlederen selv får hovedansvaret for og bliver udførende på udarbejdelsen af businesscasen.
  4. Erfaring med organisatorisk forankring af digitaliseringsprojekter. Herunder:
a. Arbejde med og etablering af aftalegrundlag for ændring af forretnings- og arbejdsgange.
b. Arbejde med og etablering af aftalegrundlag for ændring af ansvar, kompe-tencer og opgaveløsning.
c. Arbejde med og etablering af aftalegrundlag for organisationsændringer.
d. Betydningen af finansielle incitamentsstrukturer ved forandringsprojekter.
5. Erfaring med komplekse digitale platforme, herunder en god forståelse for it-arkitektur og tekniske problemstillinger.

Start: Primo januar
Varighed: 6 måneder
Arbejdssted: Sjælland
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.