#11759 | 2018-08-06 Fredericia, Denmark

Projektleder med kendskab til NOIS (Nordisk El system)

Kunden har behov for en projektleder/konsulent som skal varetage formandsskabet for NOIS IT Group (NIG). NIG er en gruppe bestående af IT repræsentanter fra de fire nordiske Transmission System Operator (TSO’er); Statnett (SN), Svenska Kraftnät (Svk), Fingrid
(FG) og Energinet (EN).

Projektlederen/Konsulenten kommer til at indgå i et tæt samarbejde med NOIS System Group (NSG), som er den nordisk gruppe, der står for at sikre den daglige drift og udvikling af NOIS systemet.
NOIS (Nordic Operational Information System) er et eksisterende fælles nordisk IT system,
som anvendes af de fire nordiske TSO’er (Norge, Sverige, Finland og Danmark).
NOIS systemet anvendes
af kontrolcentrene til at understøtte den daglige drift af det Nordiske El-system, herunder:
 • Anvendelse af reserver til balancering af el-systemet
 • Prissætning og afregning af reserver
 • Planlægning af arbejde på el-forbindelser.
 • Håndtering af udvekslings kapacitet mellem TSO’erne.
 • Frigivelse af udveksling kapacitet til el-markedet.

Opgaven kræver følgende formåen hos projektlederen/konsulenten:
 • NOIS forretningsviden omkring:
o NOIS IT system
o NOIS systemdrift
o Generel TSO forretning
 • Nordisk TSO forretning omkring:
o IT forretning
o System drift – Kontrolcenter koordination

 • Sprogfærdigheder:
Flydende dansk og engelsk både i tale og på skrift. Herudover skal projektlederen/konsulenten
kunne kommunikere på et moderat fransk i tale.
 • Erfaring med IT udviklingsprojekter omkring:
o Forretningsfærdigheder, med fokus på resultater.
o Facilitere, drive og kommunikere komplekse IT relaterede emner
 Internt mellem de nordiske TSO’er – SVK, FG, EN og SN samt
 I forhold til den eksterne IT leverandør - GE
 • Projektlederen/Konsulenten skal have følgende personlige karakterer:
o Tålmodig og i stand til at etablere fremdrift på samme tid
o Evne og ønske om at forstå både forretningsprocesser og IT-udvikling og se
det som en helhed
o Venlig og imødekommende i stressede situationer

 1. Formandsskabet for NOIS IT Group (NIG)
Projektlederen/Konsulenten skal
 • Sikre at IT udvikling følger prioriteterne fra NSG
 • Sikre at IT udvikling og løsninger for NOIS systemet er i tråd med den almindelige nordiske
IT strategi for IT systemer
 • Udgøre en forbindelsesperson mellem NSG, NIG, NDG, EN host og GE
 • Facilitere, drive og kommunikere IT relaterede opgaver
 • Følge op på fremskridt og aftaler i forbindelse med udviklingen af udgivelser
 • Deltage i møder
o NIG, NDG, halvårs møde med GE (Massy, Paris & Bukarest)
 • Udvikle og vedligeholde NOIS roadmap
 • Besøge NOIS interessenter hos de enkelte TSO’er
 • Deltage på statusmøder
o Månedligt 2-4 timers møde, online og fysiske møder
 • Udarbejde månedlig statusrapport


Start: 15. august
Varighed: 1. august 2019
Arbejdssted: Fredericia, Denmark
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Job type: Freelance

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.