#12291 | 2018-10-12 Oslo, Norway

UX/Grafisk Designer

For en stor, anerkjent og dynamisk kunde søker vi nå en UX/Grafisk Designer til et lengre engasjement.

Rollen kommer å ha tett dialog med nøkkelpersoner fra andre team som er tilknyttet eller avhengige av designsystemet for ulike platformer, men også andre prosjektteam som jobber med utvikling av forskjellige løsninger på tvers av flater som for eksempel holdeplassinformasjon og industridesign. I tillegg vil du ha tett dialog med designansvarlige og designere i andre prosjekter.

Arbeidsoppgaver:
 • Prioritere arbeidsoppgaver relatert til design sammen med design system lead
 • Holde rede på omfanget av oppgaver for grafisk design/UX/interaksjonsdesign
 • Designe og ferdigstille systemkomponenter i Sketch/Sketch Libraries
 • Versjonshåndtering av design i Abstract
 • Hjelpe med å implementere Sketch Libraries og bruk av Abstract generelt
 • Fungere som bidragsyter og støtte rundt design operations i organisasjonen; hvordan systemene settes opp og hvordan man bedre kan samarbeide på tvers av fag og team
 • Være en ambassadør og pådriver for adopsjon av designsystemet, spesielt med tanke på designmiljøene i organisasjonen
 • Dokumentere design, prinsipper, retningslinjer og komponenter i Frontify
 • Bistå i prioritering av designsystemets backlog og planlegging av veikart
 • Koordinere designløsninger med andre produkter/team i Ruter
 • Bistå med beslutninger og avklaringer i teamet

Sentrale forutsetninger for å lykkes i denne rollen er som følger:
 • God erfaring med grafisk-, UX-, og interaksjonsdesign.
 • Erfaring med å gjøre kompleks informasjon enkel og lettforståelig.
 • God forståelse av hva et designsystem er og hvilken rolle systemet og designsystem-teamet har.
 • Fokus på universell utforming og tilgjengelighet.
 • Bred erfaring med design i forskjellige flater, med fokus i digitale flater.
 • Skandinavisk (norsk/svensk/dansk)

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
 • Prosjektstyring og oppgavehåndtering i verktøy som Jira
 • Agil prosjekt/-produktledelse, eks. Scrum, Kanban, sprint-, og release planlegging
 • System- og akseptansetesting av design på tvers av desktop, mobil og ulike nettlesere
 • Faglig bakgrunn fra enten design, UX, informasjonsarkitektur eller front-end utvikling

I tillegg er det positivt om konsulenten har kjennskap til:
 • CSS-styling
 • Abstract
 • Frontify

Scope: 100% Onsite, sentralt i Oslo

Om dette ser ut som en oppgave som passer for deg, ta kontakt snarest mulig via skjema under, eller kontakt Anum direkte (info. under)

Start: 5.11 / ASAP
Duration: 8mnd + opsjon
Work location: Oslo, Norway
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.