#12613 | 2018-11-27 Trondheim, Norway

3 x Senior Backend Konsulenter

Vår kunde har behov for ekstra kompetanse og kapasitet innen backend-utvikling og ønsker derfor å engasjere 3 backend konsulenter på heltid over en periode på 12 måneder.
Konsulentene vil inngå i et smidig utviklingsteam som leverer løsninger for interne og eksterne kunder.

Minimumskrav:
  • Generelt god kompetanse på og erfaring med .NET 4.5 (og nyere) og Visual Studio

  • Spesielt god kompetanse på og erfaring med følgende spesifikke komponenter:
o Windows Communication Foundation (WCF)
o Entity Framework
o NoSQL-servere generelt, RavenDB spesielt
o C#
o .NET Core 2 (og nyere)
o Køteknologi (ServiceBus, Kafka)
o MSSQL og SSDT
o Byggservere (Octopus, TFS Build, PowerShell)

  • Konsulentene skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske norsk språk.

  • Konsulentene skal ha referanser fra tilsvarende prosjekter/leveranser (kontaktinformasjon)

Fordelaktig med:
  • Erfaring fra utvikling av komplekse systemer innen helsesektoren

  • God kunnskap om arkitektur for MS applikasjoner

  • Erfaring med kontinuerlig utvikling (CI/CD)

  • Erfaring med og/eller kunnskap/vilje til scrum-basert utviklingsmetodikk

  • Positiv til team-arbeid, evne og vilje til å gjøre kolleger gode.

Språk: Norsk

Start: 2.1.2019
Duration: 12 mndr med opsjon på 6 til
Work location: Trondheim, Norway
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.