#12803 | 2018-12-20 Oslo, Norway

Backendutvikler (java) / 12mnd / Oslo

For Ruters Digitale Plattform (RDP) søker vi nå backendutviklere.
(Ruter AS, kollektivtransport).

Utviklerne vil i første omgang inngå i et nyopprettet BizDevOps-team som inkluderer følgende roller; produkteier, forretningsarkitekt, løsningsarkitekt, utviklere, UX og OPS. Dette teamet skal operasjonalisere og realisere de behov Produksjonsstøtte/IOSS har til oppfølging av operatørselskapene (buss, trikk osv.). I dag håndteres mye av dette arbeidet gjennom manuelle rutiner og rapporter basert på historiske data som sammenstilles. Med RDP åpner det seg et nytt mulighetslandskap for sanntidsoppfølging, - korrigering og kvalitetssikring. Sammen med de andre deltakerne i teamet skal utviklerne skape løsninger som gir produksjonsoppfølgingen løpende oversikt over brudd på kontraktene med bussoperatørene, slik at de kan bistå og motivere dem til bedre å oppfylle sine kontraktsforpliktelser. Teamene vil jobbe smidig og iterativt med kontinuerlige leveranser på Docker/Kubernetes-rigg.

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole / Universitet)
 • Erfaring med utvikling i Java og GIT
 • Erfaring med komplekse applikasjonsintegrasjoner og API utvikling
 • Microservices
 • Event sourcing / Hendelsesbasert arkitektur
 • Streaming-teknologier som Kafka og Kafka streams
 • Public cloud teknologier, særlig AWS
 • Skandinavisk (språk)

En fordel med:
 • Open Source teknologier fra Apache porteføljen
 • Utviklingsverktøy og –prosesser med continuous integration og continuous deploy, automatisert
testing, byggserver som Jenkins
 • Scrum/Agile metoder/iterative leveranser i komplekse løsninger
 • Rammeverk og utviklingsmetodikk
 • Forretningsforståelse og kundeorientert tilnærming
 • Test Driven Development
 • Moderne rapporteringsverktøy
 • Test av integrasjoner og APIer
 • Testautomasjon
 • Docker og Kubernetes
 • ElasticSearch
 • Cassandra
 • Spring Boot
 • JIRA, Confluence og Bitbucket

Omfang: 100%, onsite Oslo sentrum

Om dette ser interessant ut for deg, eller du har noen spørsmål, ta kontakt via skjemaet under, og husk å hefte ved din CV. Du kan også ta kontakt direkte med Anum (info under), eller Robert Norby på rbn@prodataconsult.no.

Start: 14. Januar (senst 4. februar)
Duration: 12 mnd
Work location: Oslo, Norway
Requirements: Min. 5 years of professional IT experience.
Job type: Freelance

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.