#14453 | 2019-08-21 Oslo, Norway

Konsulent datavarehusforvaltning

For Ruter AS søker vi en erfaren datavarehuskonsulent med høyere utdannelse innen IT, kjennskap til ETL-verktøy og som vil jobbe med daglig forvaltning av datavarehuset.

Oppgaven er 100% onsite i kundens lokaler i Oslo.

Om rollen:
Datavarehuset er kilden til styringsrapportering og månedlig oppfølging i tillegg til generell daglig rapportering i ulike enheter. Rapportering foretas i Powerpivot kube-løsning, rapportering i SAP WebI og ved SQL Server-spørringer.

Oppgavene vil være av større og mindre art, og strekke seg fra feilretting til endringsleveranser og større utviklingsoppgaver. I tillegg til forvaltnings- og utviklingsoppgaver, kan konsulenten også bistå ved behov i analyser, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner, dokumentasjon, testplanlegging og testbistand.

Sentrale kompetansekrav:
 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole/Universitet)
 • Erfaring fra tilsvarende utviklingsområder
 • Dyptgående kjennskap med ETL-verktøy, og erfaring med bruk av BODS
 • God kjennskap til og bruk av SAP WebI og SAP Information Designer.
 • Programmeringskompetanse innenfor MS SQL
 • Erfaring fra utvikling og implementering av datavarehus- og rapporteringsløsninger, inkludert utarbeidelse av dokumentasjon og testplanlegging.
 • Kunne forene forretningsforståelse med bred teknisk kunnskap i gjennomføring av analyser.
 • Generell kompetanse på kildeanalyse, testplanlegging og datavarehus design
 • Erfaring med å ivareta dataintegritet og -kvalitet ved nyutvikling og løpende forbedringer
 • Kunnskap om hvordan man kan sikre overholdelse av lover, forskrifter og retningslinjer ved forvaltning av data

 • Krav til språk: Skandinavisk
Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, svensk eller dansk, både muntlig og skriftlig.

Vis din interesse via skjema under, eller ta kontakt direkte med Nikki Kooger. Vi kommer umiddelbart tilbake til aktuelle profiler. Absolutt sist frist for å søke 20. august.

Start: 02.09.2019
Duration: 31.12.2019
Work location: Oslo, Norway
Requirements: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Job type: Freelance

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.