#14666 | 2019-09-11 Oslo, Norway

Prosessdriver for dataområde

For vår kunde innen bank og finans søker vi en dedikert prosessdriver/rådgiver til å sette fart på initiativer og koordinere deres satsning på innsamling og deling av data for strategisk innsiktsarbeid.

Generelt om rollen:
Rådgiveren skal bidra til at kunden tar de riktige beslutningene på kort og mellomlang sikt, og gi rådgivning basert på egne erfaringer. Hovedfokus vil være å sikre fremdrift og fokus i forbindelse med arbeidet til et fagråd for datainnsamling.

Oppgaver og ansvarsområder:
 • Igangsette og bidra til at Fagråd for Data fungerer
 • Basert på strategidokument – ta frem mandater for ulike initiativ og iverksette disse
 • Skrive analyser og løsningsforslag mm.
 • Oppfølging av fremdrift på ulike initiativ og tiltak
 • Koordinere felles initiativ med ulike tilhørende aktiviteter i bankene
 • Fange opp mulige utfordringer og foreslå nye initiativ og tiltak
 • Rapportere og diskutere status, utfordringer og tiltak med Kunderåd IT
 • Ivareta styringsstrukturer og sikre god kommunikasjon med organisasjon og ledelse

Sentrale kompetansekrav:
 • Erfaring fra arbeid med dataområdet og forståelse for tilhørende utfordringer
 • Solid erfaring med prosessledelse
 • God økonomisk og forretningsmessig forståelse
 • Gode relasjonsegenskaper og evne til å manøvrere i en komplisert organisasjon
 • Erfaring med å presentere og kommunisere saker til informasjon eller beslutning

Det er en fordel at konsulenten har:
 • Erfaring med prosessledelse innen Bank&Finans

Krav til språk: Skandinavisk
Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper på norsk, svensk eller dansk, både muntlig og skriftlig.

Hvis du ønsker å vise din interesse eller har spørsmål angående prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt.

Start: ASAP
Duration: 31.08.2020
Work location: Oslo, Norway
Requirements: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Job type: Freelance

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.