#14681 | 2019-09-12 Warszawa, Poland

Analityk systemowy / Analityk biznesowy

INFORMACJE O PROJEKCIE:
 • Branża: Finansowa / Bankowość.
 • Typ projektu: Analiza.
 • Lokalizacja: Warszawa / praca w siedzibie klienta.
 • Podróże służbowe: brak.
 • Możliwość pracy zdalnej: Sporadycznie.
 • Język projektu: Polski.
 • Wynagrodzenie: do120 PLN/h + VAT.
 • Długość projektu: 12 miesięcy / możliwe przedłużenia.
 • Start: 01/01/2020.
 • Współpraca typu: B2B .

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
 • Gromadzenie i analiza wymagań biznesowych na etapie inicjalizacji oraz realizacji projektów systemów informatycznych.
 • Opracowywanie ogólnych projektów rozwiązań oraz specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.
 • Wsparcie prac analitycznych realizowanych przez dostawców oraz jednostki banku w celu przygotowania specyfikacji funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz projektów technicznych systemów IT.
 • Definiowanie i analiza we współpracy z liniami biznesowymi koncepcji, założeń i zasad funkcjonowania procesów bankowych.
 • Współpraca z projektantami oraz architektami firm zewnętrznych, jak również klientami wewnętrznymi z poszczególnych departamentów merytorycznych
 • Przygotowywanie scenariuszy testowych (użytkownika i automatycznych) oraz ich weryfikacja w przypadku współpracy z firmami zewnętrznymi.
 • Przygotowanie założeń do projektu testów automatycznych.
 • Opiniowanie dokumentacji technicznej realizacji projektu, opisu wykorzystywanych technologii, środowiska aplikacyjnego oraz architektury systemu.
 • Realizacja testów funkcjonalnych rozwiązań informatycznych przed przekazaniem ich do testów jednostek biznesowych oraz wsparcie testów akceptacyjnych. prowadzonych przez jednostki biznesowe,
 • Przygotowywanie założeń do wdrożeniowej parametryzacji systemów oraz bieżące wsparcie eksperckie dla jednostek banku w zakresie działania i parametryzacji systemów informatycznych.

WYMAGANIA:
 • Minimum pięć lat doświadczenia na podobnym stanowisku (tj. analityk systemowy, projektant) w tym we współpracy z klientem wewnętrznym / biznesowym.
 • Minimum trzy letnie doświadczenie w projektach organizacyjnych, biznesowych i informatycznych dla branży bankowej/finansowej.
 • Znajomość branży bankowej oraz różnych aspektów działania organizacji (elementy prawne, procesowe, biznesowe),
 • Znajomość zagadnień związanych z inżynierią oprogramowania.
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z projektowaniem i architekturą systemów IT.
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z integracją systemów oraz integracją danych, - znajomość wzorców projektowych.
 • Praktyczna znajomość relacyjnych baz danych.
 • Praktyczna znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem wymaganiami, zarządzaniem zmianą, - umiejętność zrozumienia oraz rzetelnego i jasnego modelowania i dokumentowania wymagań oraz procesów biznesowych.
 • Znajomość zagadnień związanych z analizą wymagań biznesowych oraz systemowych dla systemów informatycznych; w szczególności umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi.
 • Praktyczna znajomość przynajmniej jednego narzędzia typu CASE.
 • Umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne oraz zdolność prowadzenia negocjacji.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, szybkie przyswajanie wiedzy, chęć nauki, umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:
 • Doświadczenie w pracy w strukturze macierzowej.
 • Znajomość jednego z języków programowania JEE lub C#.
 • Znajomość BPMN, - znajomość rozwiązań workflow.
 • Znajomość Sparx Enterprise Architect,
 • Znajomość Rekomendacji D, F, J, K, S.

OFERUJEMY:
 • Długofalową współpracę przy projektach z różnych branż
 • Relacje oparte na zaufaniu i regułach fair play
 • Benefity: karta Medicover, karta Multisport
 • Bogaty pakiet relokacyjny oraz program rekomendacji


Lokalizacja: Warszawa, Poland
Typ projektu: Praca na zlecenie

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.