#14756 | 2019-09-30 Oslo, Norway

DPS Data Science Konsulent

På vegne av en offentlig kunde innen transport og mobilitet søker vi en erfare DPS Data Science Konsulent som skal bista med å bygge opp en transisjonsplattform med det langsiktige målet om en solid Data Science/BI plattform. Du vil jobbe med toppmoderne teknologier og arbeidsmetoder, og vil utføre en samfunnsnyttig oppgave og bidra til en enklere hverdag og et mer bærekraftig samfunn.

Oppgaver og ansvarsområder:
Konsulenten skal bistå med utvikling og implementering av Data Science plattformen ved bruk av Open source verktøy som Nifi , Grafana , Chronograf , Telegraf , InfluxDB : Single node version (free), S3 på AWS, Kafka - i tillegg til eksisterende verktøy som SQL Server, SAP og fremtidige verktøy valg.

Konsulenten skal også jobbe med å lagge bash scripts og java programs. I tillegg til utviklingsoppgaver vil konsulenten bistå i analyser, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner, dokumentasjon, testplanlegging og testbistand. Oppgaven er hovedsakelig med fokus på Data Science plattformen men rollen må også evne å se utover plattform for å finne beste mulige løsninger for interessenter, både eksterne og interne.

Kunden beveger seg mot ny dataarkitektur hvor data streaming og stream analytics er i fokus. Konsulenten kan derfor også innbefatte analyser for Data Science teamet i sammenheng med ny teknologi.

Eksempler på arbeidsoppgaver kan være:
 • Analyser av kilder til data leveranser til ny plattform
 • Analyse av data kvalitet sett opp mot etablerte målekriterier
 • Etablering av dashboards for overvåkning av data kvalitet og leveransepresisjon
 • Analyser av behov sett i forhold til eksisterende løsninger og fremtidige muligheter i ny teknologi
 • Utvikling av løsninger for etablering av Data Lake basert på open source i henhold til arkitektoniske prinsipper.

Sentrale kompetansekrav:
 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole/Universitet)
 • Erfaring fra tilsvarende utviklingsområder
 • Erfaring med utvikling av plattformsløsninger
 • Programmeringskompetanse innenfor MS SQL
 • Erfaring fra utvikling og implementering av plattformsløsninger, inkludert utarbeidelse av dokumentasjon og testplanlegging.
 • Erfaring med stream processering / data streaming og stream analytics med bruk av open source teknologi
 • Erfaring med arbeide med analyser og dokumentasjon, samt utvikling av plattforms løsning basert på etablert Open source teknologi og verktøy som allerede er i bruk (SQL, Kafka, Cassandra, S3, Glue mm.)
 • Generell kildeanalyse, testplanlegging og design

Det er en fordel at konsulenten har:
 • Kafka
 • AWS S3
 • Glue
 • Nifi
 • Postgres
 • SQL Server
 • Bash scripting
 • Java (eller noe annen utviklingspråk)

Krav til språk: Skandinavisk
Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig. Arbeidsspråk er norsk, og det er viktig at konsulenten har evne til å kommunisere uten vesentlige språklige barrierer. Minimum nivå B2, Engelsk minimum nivå B2

Hvis du ønsker å vise din interesse eller har spørsmål angående prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt.

Start: Oktober
Duration: 31.12.2020 + opsjon 1+1 år
Work location: Oslo, Norway
Requirements: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Job type: Freelance

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.