#14814 | 2019-10-08 Oslo, Norway

Testleder

For vår kunde innen transport og mobilitet søker vi en erfaren testleder til å lede testarbeidet i et stort prosjekt tilknyttet prisendring. Testlederen skal ha et utvidet ansvar for å sikre koordinering på tvers av systemer, rapportere til tjenesteplattformansvarlig, samt delta i implementasjonsgruppen for prisendringen.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
 • Kvalitetssikring av forretningskrav og tekniske kravspesifikasjoner.
 • Planlegging av system- og akseptansetest og oppfølging av testteam.
 • Utarbeidelse av effektive testplaner og test case som dekker funksjonelle og ikke-funksjonelle akseptansekriterier på tvers av alle relevante systemer.
 • Funksjonell testing, bistand til dedikerte testere
 • Utarbeidelse av testplan, statusrapport, testrapport og andre rapporter som beskriver leveransen

Sentrale kompetansekrav:
 • Meget god teknisk kompetanse
 • Lengre erfaring med testledelse, fortrinnsvis tilknyttet komplekse systemer
 • Erfaring med prosjektledelse og/eller prosjektkoordinering
 • God erfaring med bruk av Confluence og JIRA med Zephyr
 • Meget god kunnskap innen testmetodikk
 • ISTQB-sertifisering, Agile Tester
 • Kunnskap om ITIL og Prince2
 • Erfaring med testing i kompleks arkitektur i lange verdikjeder
 • Erfaring med databaser og programvareutvikling

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
 • Testing av billettsystemer, fysiske eller app-baserte

Krav til språk: Skandinavisk)
Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske enten norsk, svensk eller dansk språk.

Hvis du ønsker å vise din interesse eller har spørsmål angående prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt.

Start: 01.11.2019
Duration: 3 måneder
Work location: Oslo, Norway
Requirements: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Job type: Freelance

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.