#15008 | 2019-11-04 Oslo, Norway

Data Scientist (Dashboards)

For vår kunde innen transport og mobilitet søker vi en Data Scientist til å implementere dashboards hvor data hentes ut til ulike formål på kundens nye digitale plattform og eksisterende BI-plattform.

Om prosjektet:
Konsulenten skal inngå i en avdeling som har ansvar for tilrettelegging av data fra ny og gammel plattform, med teknologier som Kafka, SQL Server, AWS S3, Athena, Python, maskinlæring og data lakes.

Prosjektet er 100 % onsite i Oslo.

Ansvarsområder:
I tillegg til utviklingsoppgaver, vil konsulenten bistå i analyser, utarbeidelse av løsningsspesifikasjoner, dokumentasjon, testplanlegging og testbistand. Oppgaven er hovedsakelig med fokus på dashboard-løsninger basert på Data Science-plattformen, men rollen må også evne å se utover plattformen for å finne beste mulige løsninger for interessenter, både eksterne og interne.

Arbeidsoppgaver:
 • Analyser av kilder til dataleveranser til ny plattform
 • Analyse av datakvalitet sett opp mot etablerte målekriterier
 • Etablering av dashboards for overvåkning av data kvalitet, leveransepresisjon og analyser
 • Analyser av behov sett i forhold til eksisterende løsninger og fremtidige muligheter i ny teknologi (rapportering / dashboards).

Sentrale kompetansekrav:
 • Høyere utdannelse innen IT (Høyskole/Universitet)
 • Erfaring fra tilsvarende utviklingsområder
 • God erfaring med Dashboard-utvikling ved bruk av verktøy som Grafana (Kibana, Prometheus etc.)
 • Erfaring med rapporteringsverktøy som for eks. PowerBI eller Tableau.
 • Erfaring med bygging av rapporteringsløsning fra ulike datakilder.
 • Plattform-erfaring (Apache Nifi, kobling mot Kafka- strømmer, AWS-lagring og innhenting av data og Amazon Athena)
 • Erfaring med stream processering / data streaming og Stream Analytics med bruk av open source-teknologi.
 • Kompetanse innen kildeanalyse, testplanlegging og design

Det er en stor fordel at konsulenten har erfaring med/kjennskap til:
 • AWS S3
 • Glue
 • Postgres
 • SQL Server
 • Bash scripting
 • Java (eller andre utviklingspråk)

Krav til språk: Skandinavisk
Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske enten norsk, svensk eller dansk språk. Konsulenten må kunne forstå norsk.

Hvis du ønsker å vise din interesse eller har spørsmål angående prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt.

Start: Senest 18.11.2019
Duration: 7 måneder + opsjon (6+6)
Work location: Oslo, Norway
Requirements: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Job type: Freelance

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.