#15028 | 2019-11-01 Oslo, Norway

Junior RPA utvikler (2-5 års erfaring)

For vår kunde i forsikringsbransjen søker vi en Junior RPA-utvikler med god kompetanse innen drift og vedlikehold av Blue Prism-roboter.

Om prosjektet:
I hovedsak vil dette dreie seg om en driftsløsning for drift og vedlikehold av eksisterende prosesser som er utviklet i Blue Prism.

Rollen vil ha et omfang på 20-30 %.

Hovedoppgaver vil omfatte:
  • Drift av Blue Prism-prosesser i produksjon, bl.a. overvåking av work queues, igangsettelse av batcher, rerunning av feilede caser, rapportering til business ved behov, change requests for eksisterende roboter (fjerne/endre/legge til funksjonalitet)
  • Vedlikehold av robotparken, bl.a. bugfixing/tweaking av prosesser, oppdatering av prosessmodeller ved systemoppdateringer og -endringer, overvåking av virtuelle maskiner, kvalitetssikring av utviklede prosesser i Blue Prism i henhold til beste praksis

Sentrale kompetansekrav:
  • Praktisk erfaring med drift og vedlikehold av Blue Prism-roboter i produksjon
  • Praktisk erfaring med utvikling i Blue Prism
  • Praktisk erfaring med .NET-utvikling
  • Grunnleggende SQL-kompetanse (T-SQL)

Det er en fordel at konsulenten har erfaring med:
  • Å lage og bruke API-er (REST)
  • Frontend-utvikling i ASP.NET og/eller erfaring med JavaScript.

Krav til språk: Skandinavisk
Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske enten norsk, svensk eller dansk språk.

Hvis du ønsker å vise din interesse eller har spørsmål angående prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt.

Start: 24.11.2019
Duration: 9 måneder
Work location: Oslo, Norway
Requirements: Min. 2 års profesjonell IT-erfaring.
Job type: Freelance

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.