#15160 | 2019-11-07 Midtjylland, Denmark

SAP FI/CO konsulent

Til en af vores kunder i det Midtjyske søger vi en SAP FI/CO som it-konsulent, dels som proces/forretningsekspert som kan identificere, diskutere/evaluere løsningsmulig-heder i SAP S/4 og vejlede forretningen.

Konsulenten skal kunne omsætte forretningsløsninger til IMG konfigurering, som gennemføres i samarbejde med kundens IT-ressourcer

Rollen kan være delt og/eller skiftende mellem drift og udviklingsarbejde, og vil indgå i SAP teamet.

Konsulenten vil eksempelvis skulle:
 • Vurdere Finans konsekvenser, hvis der kommer ændringer til kundens koncernløsning, og bi-drage med standard SAP løsning til udfordringen
 • Supportere udvikling og færdiggørelse af rapporter sammen med forretningen
 • Deltage aktivt i gennemførelse af test
 • Arbejde med integration til non-SAP systemer
 • Deltage i support på S/4 platformen, og i mindre grad på ECC 6.0
 • Deltage i enhancement/miniprojekter på S/4-platformen - ledet af driftsafdelingen

Kompetencer:
 • Forretningsproces stærk på det operationelle niveau i Finans (FIAA, FIAR, FIAP, FIGL, FITR) samt Controlling (omkostningssteder, interne ordrer, allokeringer)
 • Indgående kendskab til PS med fokus på økonomirapportering, afregning og integration til FIAA
 • Skal have erfaring med Finans cut over planer både teknisk og mod forretningen ift. data og være i stand til at arbejde med processer/procesbehov som følge af skiftet fra et system til et andet
 • Dokumenteret erfaring med udarbejdelse af rapporter; afstemning med forretning, specifikationer til BI, samt solid viden om rapporter i SAP S/4 1511

Følgende erfaringsområder er essentielle for konsulenten:
 • Skal have arbejdet som SAP IT konsulent inden for SAP FI/CO, evt. Treasury og Cash management.
 • Relevante referencer fra nyligt arbejde hos sammenlignelige virksomheder, er væsentligt, og vægter tungt, da konsulenten vil få en central rolle i forankringen af den nye løsning.
 • Gode kommunikative evner, som bidrager til at 'oversætte 'tekniske løsninger' til forretnings-terminologi - SOLMAN 7.1 eller 7.2 erfaring som bruger (proces’ dokumentation, test forberedelse)
 • Kendskab til og erfaring med opsætning og idriftsættelse af SAP ECC og S/4 løsninger til el- og/eller gastransmissionsselskaber

Dette er en deltids opgave.

Start: 01.12.2019
Varighed: 4 måneder deltid
Arbejdssted: Midtjylland
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Job type: Freelance

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.