#15273 | 2019-12-16 Remote / Bodø, Norway

Systemarkitekt / Senior utvikler

For en kunde som jobber med sikkerhets- og driftsstyringsløsninger søker vi en erfaren systemarkitekt/utvikler til å bistå med teknisk kompetanse ved en stor leveranse tilknyttet migrering og integrasjon av et kvalitets- og sikkerhetssystem.

Om prosjektet:
Kundens kvalitets- og sikkerhetssystem, som leveres som Software as a Service (SaaS), skal overføres fra skyen til oppdragsgivers interne systemer ved hjelp av container-teknologi (Docker).

Konsulenten trenger ikke å sitte på kontoret i Bodø, remote arbeid er OK. Noe reising må påberegnes, i tillegg til noen møter i Bodø spesielt ved oppstart. Deretter remote og noe i Oslo.

Antatt 100% omfang første 3-6 måneder
Deretter ca. 50% 6-12 måneder

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:
 • Avklare oppdragsgivers behov og koordinere disse med kunde.
 • Designe og planlegge migreringen, implementeringen og nødvendige integrasjoner mot oppdragsgivers interne systemer.

Sentrale kompetansekrav:
 • God erfaring med migreringsprosesser, implementering og integrasjoner.
 • Erfaring med kvalitetssikringsprosesser.
 • Noe prosjektledererfaring (skal samarbeide med kundens tekniske prosjektleder).

Konsulenten bør ha erfaring med følgende teknologier:
 • Container-teknologi (Docker)
 • Linux
 • Active Directory (ADFS, LDAP, Azure)
 • Application Programming Interface (API-er)

Det er en stor fordel hvis konsulenten har kjennskap til:
 • PHP
 • MySQL, MSSQL og databaser
 • Virtualiseringsteknologi / virtuelle maskiner

Det vil være nødvendig med enkel sikkerhets-screening/klarering.

Krav til språk: Skandinavisk
Konsulenten skal ha gode kommunikasjonsegenskaper både muntlig og skriftlig, og beherske enten norsk, svensk eller dansk språk.

Hvis du ønsker å vise din interesse eller har spørsmål angående prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt.

Start: Januar 2020
Duration: 12 måneder
Work location: Remote / Bodø, Norway
Requirements: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Job type: Freelance

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.