#15754 | 2020-02-06 Stockholm, Sweden

Mjukvarutestare

Vår kund är i behov av en erfaren mjukvarutestare. Du bör ha erfarenhet av C och C# då systemet är uppbyggt i flera delar. C utvecklas i IAR workbench och Windows applikationen utvecklas i Visual Studio och är skriven i .NET/C#.

Systemet är uppbyggt i delar där en Windows-app körandes på en surfplatta kontrollerar ett antal moduler via radiolänk. Målet är att ta fram tester utifrån en skriftlig dokumentation som skrivs inför ett typgodkännade och certifering av produkten så att den kan börja säljas. Bra också om personen kan komma med input på om det är fler saker som bör testas och hur dom bör testas.

Testerna bör enkelt kunna köras vid varje bygge. Då företaget är ganska litet än så länge så finns inga CI pipelines. Därför vore det önskvärt att testerna enkelt kan köras av den befintliga utvecklaren.

Nuvarande konsult som skriver dokumentationen inför typtestning kommer finnas tillgänglig och kommer gå igenom dokumentationen och dom testfall som finns specificerade i dokumentationen.

Must have:
  • Kan jobba självständigt och implementera tester
  • Kunskap av mjukvarutestning i tillexempel NUnit eller liknande ramverk för .NET.
  • Kunskap av mjukvarutestning av firmware i embedded hårdvara i ramverk som CppUTest eller liknande ramverk för C


Good to have:
  • Bred erfarenhet och kan lära ut hur man jobbar effektivt och strukturerat med tester framöver.
  • Erfarenhet av att jobba med certifieringar och typgodkännande av produkter
  • Grundläggande kunskaper om elektronik
  • Erfarenhet av att jobba med automatisering av fysiska testbänkar
  • Erfarenhet av att jobba med mjukvarulösningar som används i marin miljö
  • Certifiering av marina kontrollsystem/industri


Start: ASAP
Varaktighet: 4-6 månader
Arbetsort: Stockholm, Sweden
Typ av jobb: Frilansare

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.