#15921 | 2020-02-25 Oslo, Norway

Nettverksarkitekt

På vegne av en stor kunde innenfor helsesektoren ser vi etter en erfaren Nettverksarkitekt som kan bistå med innføring av kryptert stamnett.

Om prosjektet:
Kunden har etablert et prosjekt for innføring av stamnett-tjenesten fra Norsk Helsenett SF. Dette prosjektet skal ferdigstille det endelige designet for tjenesten, følge opp utbyggingen av tjenesten hos kunden og ivareta utfasingen av nåværende WAN.

Kunden søker en konsulent som skal videreutvikle og ferdigstille designet for stamnett-tjenesten fra Norsk Helsenett SF og Helse Sør-Øst RHF sitt grensesnitt mot dette. Videre skal konsulenten følge opp og kvalitetssikre de etterfølgende leveransene.

Arbeidsoppgaver:
 • Utvikle og ferdigstille et design for stamnett-tjenesten (WAN). Dette designet omfatter både sambandsinfrastrukturen og tjeneste-lagene over denne.
 • Utvikle en utrullingsstrategi- og plan for innfasingen av stamnett-tjenesten og utfasingen av eksisterende WAN. Denne oppgaven omfatter også å kartlegge og planlegge nødvendige tiltak på fysiske nettverkslokasjoner.
 • Bistå i utvikling og verifikasjon av det økonomiske grunnlaget for stamnettjenesten, herunder sambandsomfang- og kostnad.
 • Bistå med å utvikle teststrategier og testspesifikasjoner for akseptanse av leveranser.
 • Følge opp og kvalitetssikre leveransene.
 • Bistå med å utvikle drifts- og leveransegrensesnitt og -prosesser for den nye stamnett-tjenesten.
 • Bidra til å utarbeide nødvendig dokumentasjon for nye prosesser og tjenester

Sentrale kompetansekrav:
 • Spesialist med erfaring fra arkitektrolle eller og / - eller prosjekter med tilsvarende omfang og kompleksitet innenfor modernisering, standardisering og konsolidering av nettverksinfrastruktur .
 • Meget god teknisk kunnskap nettverksteknologier og protokoller knyttet til WAN/LAN.
 • God erfaring med virtuelle og programvarebaserte nettverksteknologier.
 • God erfaring med store sambandsløsninger og kostnadsanalyse knyttet til slike.
 • Meget god kunnskap og erfaring med nettverksplanlegging, redundans - og sikring av nettverksinfrastruktur.
 • Kjennskap til arkitekturrammeverk og verktøy som TOGAF og Archimate.
 • Erfaring med å utarbeide dokumentasjon både på overordnet nivå og ned til et detaljert teknisk nivå.
 • Erfaring fra leverandøroppfølging.
 • Solid erfaring med WAN løsninger (MPLS, BGP, DMVPN, SPB).
 • Solid kunnskap om nettverkskryptering.

Krav til språk: Norsk og Engelsk
Konsulenten skal ha meget solide muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk.

Hvis du ønsker å vise din interesse eller har spørsmål angående prosjektet, ikke nøl med å ta kontakt.

Start: 09.03.2020
Varighet: 31.12.2020 (+ mulig forlengelse)
Arbeidssted: Oslo, Norway
Krav: Min. 5 års profesjonell IT-erfaring.
Jobbtype: Frilans

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.