#17733 | 2020-09-22 Warszawa, Poland

Architekt Java

INFORMACJE O PROJEKCIE:
 • Branża: Ubezpieczeniowa.
 • Lokalizacja: Warszawa centrum (obecnie zdalnie)
 • Język projektu: polski.
 • Współpraca typu: B2B.
 • Długość współpracy: długoterminowa
 • Start: ASAP.


OPIS PROJEKTU
Stos technologiczny systemów:
 • Backend: Java8, Hibernate 5, Spring Boot 2, REST Services, WEBServices (Apache CXF), Hazelcast, Junit, Oracle Enterprise DB 12, PostgreSQL 8, Camunda 7.10
 • Frontend: Angular 8.0, Angular Material
 • CI: Jenkins, Bamboo
 • Repozytorium kodu: GIT (Bitbucket).


ROLA W PROJEKCIE: Wsparcie w wypracowaniu w początkowej fazie projektu kształtu realizacji danej potrzebny biznesowej
 • Wsparcie w wytwarzaniu projektu rozwiązania i infrastruktury
 • Opracowywanie założeń projektowych do realizacji zmian w systemach informatycznych
 • Wycena pracochłonności zmian w systemach informatycznych
 • Planowanie zasobów wymaganych do realizacji zmian w systemach informatycznych
 • Projektowanie i dokumentowanie architektury systemów informatycznych
 • Nadzorowanie realizacji inicjatyw i projektów pod kątem ich zgodności z opracowanymi standardami architektonicznymi.
 • Wsparcie architektów w zespołach projektowych
 • Opiniowanie i akceptowanie projektów realizowanych przez dostawców zewnętrznych
 • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów na etapie realizacji inicjatyw
 • Utrzymywanie i aktualizacja repozytorium dokumentacji technicznej systemów informatycznych
 • Wsparcie programistyczne podczas wdrażania rozwiązań
 • Stabilizacja wdrożonych rozwiązań
 • Aktywna współpraca z Biznesem celem opracowania i wdrożenia nowoczesnych, elastycznych i optymalnych rozwiązań informatycznych zgodnych ze strategią PZU i IT.
 • Opracowanie strategii rozwoju architektury systemów w celu podniesienia nowoczesności, elastyczności i efektywności infrastruktury aplikacyjnej i jej przygotowanie na nowe usługi i produkty biznesowe.
 • Wyznaczanie kierunków i standardów architektonicznych oraz technologicznych
 • Zarządzanie repozytorium architektonicznym, w tym kreowaniu pryncypiów i standardów architektonicznych.
 • Utrzymanie zgodności rozwiązań ze standardami korporacyjnymi, udział w rozwoju standardów
 • Odpowiedzialność za stos technologiczny systemów
 • Zarządzanie długiem technologicznym systemów
 • Zapewnienie właściwej jakości wytwarzanego oprogramowania i zgodności ze standardami oraz dobrymi praktykami
 • Identyfikacja ryzyk oraz podejmowanie działań mitygujących ryzyka
 • Definiowanie i rozwijanie standardów środowisk programistycznych
 • Pozyskiwanie i wdrażanie nowych technologii
 • Realizacja wsparcia w ramach III linia ServiceDesk
 • Development zmian rozwojowych w systemie

Wymagania:
Wykształcenie wyższe

Znajomość technologii przez konsultanta:
 • Znajomość języków Java i TypeScript.
 • Znajomość frameworków Spring Boot i Angular.
 • Znajomość narzędzi BitBucket, Sonar, Nexus, IntelliJ Idea, Kibana, Elasticsearch
 • Znajomość notacji UML i narzędzia Enterprise Architect.
 • Znajomość środowiska Linux, szczególnie RHEL.
 • Znajomość środowisk Kubernetes
 • Znajomość języka SQL i bazy danych Oracle oraz PostgreSQL.


Doświadczenie zawodowe:
 • Doświadczenie w wykonywaniu przeglądów kodu.
 • Doświadczenie w integracji międzysystemowej w technologiach Web Services oraz REST.
 • Min. 2 letnie doświadczenie na stanowisku architekta systemowego
 • Min. 1 rok doświadczenia w pracy z zespołem działającym w modelu zwinnym
 • Min. 0,5 roku doświadczeń w projektach/utrzymaniu aplikacji z sektora ubezpieczeń
 • Min. 0,5 roku doświadczeń w pracy z systemami klasy workflow (preferowana Camunda)

Dodatkowe umiejętności/predyspozycje, wymagane:
 • Znajomość dobrych praktyk programistycznych.
 • Znajomość dobrych praktyk procesu wytwarzania oprogramowania.
 • Chęć nieustannego dążenia do podnoszenia jakości wytwarzanych produktów.
 • Dążenie do zapewnienia łatwości rozwoju i utrzymania wytwarzanych produktów.
 • Umiejętność współpracy z zespołem developerskim, w tym egzekwowania przyjętych ustaleń i w/w dobrych praktyk.

WE OFFER:
 • Cooperation in multinational, stable company within challenging international projects and sectors.
 • Transparently built relations based on trust and fair play.
 • Flexible working hours.
 • Benefits: Medicover card, Multisport card.


Lokalizacja: Warszawa, Poland
Wymagania: Przynajmniej 5 lata doświadczenia zawodowego w IT.
Typ projektu: Praca na zlecenie

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.