#9624 | 2017-10-05 Midtsjælland, Denmark

Agil Coach

Kunden er i gang med at gennemføre en omfattende agil transformation. Transformationen har været i gang over en periode, koordineret via et agilt transformationsprogram.

Transformationen er nu trådt ind i en fase med fokus på at forankre den agile transformation i linjen, herunder fortsat at støtte den agile modenhed i teams, roller og organisationen som helhed.

Vi søger derfor en agil coach som skal støtte og coache agile teams i at arbejde i Scrum-metodikken og det at arbejde agilt i et skaleret set-up. Kunden har valgt at anvende SAFe som rammeværk for at arbejde agilt på virksomhedsniveau. De enkelte teams er organiseret i Agile Release Trains (ART’er).

Coachen bliver en del af et hold på 6-8 agile coaches, der støtter og coacher teams og agile roller – med primært fokus på en enkelt ART. Coachen skal bidrage til forankring og modning af det agile mindset ved at arbejde med teams, Scrum Master og Product Owners samt udvikle og forbedre coaching koncepter til brug for alle coaches. Derudover bidrage med coaching/sparring/undervisning af øvrige kollegaer hos kunden.

Coachen skal være parat til at bidrage med sine kompetencer til løsning af "administrative" opgaver ex.
 • Udvikling/forbedring af uddannelsesmateriale og koncepter for coaching hos kunden
 • Bistå kollegaer hos kunden uden for "egne teams" med agil viden

Kompetencekrav:
 • Konkret erfaring med Scrum, enten som udførende Scrum Master eller Product Owner.
 • Konkret erfaring som Agil Coach.
 • Erfaring fra større agil transformation.
 • Evner at formidle og lære fra sig - herunder undervisning og 1:1 coaching.
 • Evner at skabe tillidsfulde relationer.
 • Har kendskab i at arbejde i rammeværket SAFe
 • Formår at integrere egne kompetencer, erfaringer og viden med kundens retningslinjer og koncept for Agile og Scrum.
 • Formår at motivere og inspirere kollegaer til at arbejde med Scrum.
 • Har kompetencer i forandringsledelse.
 • Erfaring med at arbejde i JIRA og Confluence.
 • Kendskab til den finansielle sektor er en fordel.


Start: 15. oktober
Varighed: Året ud plus option
Arbejdssted: Midtsjælland
Krav: Min. fem års professionel IT-erhvervserfaring.
Job type: Freelance

Job is closed

Sorry, we are no longer seeking consultants for this project.

Please click "Freelance jobs" to see the list of current projects.

If you are a client looking for this type of profile, use the "Review a consultant CV" form on our other website.

ProData Consult stores data in your browser/device using cookies for the purpose of statistics and optimization of our websites and optionally for targeted advertising. By accepting, you give us your consent to this use of cookies. Read our Privacy Policy for more information. You can always withdraw your consent here: Privacy policy & cookies

The website requires the use of "Necessary cookies". Our necessary cookies are only used for the purpose of delivering a functioning website and webservice.

Selected third party services may store cookies to place relevant adverts to be delivered to you on third party websites.